Emirates low airfares to Dubai, , (August, September)


Find Emirates online offers to Dubai (August, September). Emirates frequent-flyer program. Domestic routes : Zagreb - Dubai, 368 EUR; Bologna - Dubai, 388 EUR; Nice - Dubai, 389 EUR; Nice - Dubai, 391 EUR.

Destination Ticket Price* Flight Number Date
Zagreb - Dubai 368 EUR 130 2019-08-05 13:25
Bologna - Dubai 388 EUR 94 2019-08-27 13:35
Nice - Dubai 389 EUR 78 2019-08-04 13:50
Nice - Dubai 391 EUR 78 2019-08-11 13:55
Manchester - Dubai 391 GBP 18 2019-09-15 13:00
Venice - Dubai 493 EUR 136 2019-08-28 13:50
Nice - Dubai 527 EUR 78 2019-09-12 13:50
Washington - Dubai 789 $ 232 2019-09-19 14:55
Chicago - Dubai 841 $ 236 2019-09-16 01:45
Seattle - Dubai 934 $ 230 2019-09-11 00:05
Houston - Dubai 1 031 $ 212 2019-08-12 00:55
Seattle - Dubai 1 126 $ 230 2019-09-11 00:05
*RT fees & charges incl.


Discount codes and flight details on routes from Zagreb, Bologna, Nice, Manchester, Venice, Washington, Chicago, Seattle, Houston to Dubai flights .


Countries: